fatiherikli

Backbone.js ile geliştirdiğim bir uygulamada REST API ihtiyacı duydum. İhtiyacım çok basitti ve bunun için ilişkisel bir veritabanından ziyade döküman tabanlı hafif bir veritabanı gerekiyordu. Hafif kelimesi ne kadar doğru tartışılır ancak bunun için MongoDB'yi seçtim. Tastypie üzerinde implement etmeye çalıştım ve birazcık tastypie'ı kurcaladıktan sonra bunu başardım. Bu blog yazısında bu implementasyondan bahsedeceğim.

Tastypie ile Django uygulamalarımızda kolayca REST prensiplerine göre web servisleri yazabiliyoruz. Hatta Sadece bir iki tanımlama ile Django modellerine REST arayüzü açıp, istersek de bu servisi istediğimiz gibi özelleştirebilmekteyiz. Tabii ki bu kolaylık sadece Django modelleri için geçerli. Eğer ORM olmayan bir kaynağa web servisi yazacaksanız azıcık kollarınızı sıvamanız gerekecek :)

MongoDB client'i olarak PyMongo'yu kullanacağız. PyMongo'yu aşağıdaki gibi pip ile yükleyebilirsiniz.

pip install pymongo

PyMongo, MongoDB'nin python için implement edilmiş bir kütüphanesidir. Bu kütüphane ile Python üzerinden MongoDB ile istediğimiz gibi oynayabiliriz.

from pymongo import Connection

db = Connection().books # books adındaki veritabanını getirir.

documents = db.documents # documents adındaki koleksiyonu getirir, eğer yoksa yeni kayıt 
             # eklediğinizde oluşturur. bunu ilişkisel veritabanlarındaki tablo
             # olarak düşünebilirsiniz.
documents.insert({
   "title": "selam"
}) # koleksiyona yeni bir döküman ekler. bunu ise satır olarak düşünebilirsiniz.

documents.find() # koleksiyondaki tüm dokümanları getirir.

Tastypie üzerind bir resource (kaynak) oluşturmak için Resource ve ModelResource sınıflarını kullanırız. Biz Resource sınıfını kullanacağız. Zaten ModelResurce da aynı bizim yapacağımız MongoDB için yapacağımız gibi Django modelleri için implement edilmiş olan bir sınıftır.

Bu sınıfta aşağıdaki metodları ezmemiz gerekecek.

obj_get Dökümanın detayına ulaşmak için.
obj_get_list Dökümanın listesine ulaşmak için.
obj_create Döküman eklemek için. HTTP POST metodu ile gelmemiz gerekir.
obj_update Dökümanın güncellemek için. HTTP PUT metodu ile gelmemiz gerekir.
obj_delete Dökümanın silmek için. HTTP DELETE metodu ile gelmemiz gerekir.

Bunun dışında bir de kaynak olarak kullanacağımız yapı için bir sınıf yazmamız gerekecek. Bunu model gibi düşünebilirsiniz. MongoDB'de bize dictionary benzeri bir sınıf yeterli olacaktır. Hatta bu sınıfı direkt olarak dictionary'den türetebiliriz.

class Document(dict):
  # dictionary'deki öğelere direkt obje üzerinden attribute (özellik) olarak
  # erişmek için __getattr__ magic metodunu eziyoruz.
  def __getattr__(self, item):
    # dictionary'deki get metodunu kullanarak eğer öğe yoksa None gelmesini sağlıyoruz.
    return self.get(item)

Yukarıdaki MongoDB dökümanları için basit bir sınıf hazırladık. Bu işimizi görecektir. Ayrıca bu sınıfı daha kolay bir şekilde __getattr__ metodunu get metoduna eşitleyerek de tanımlayabiliriz. Çünkü dikkat ettiyseniz bu sınıfta farklı hiç bir şey yapmıyoruz.

class Document(dict):
  __getattr__ = dict.get

Resource'umuzu yazmaya başlayabiliriz.

from django.core.urlresolvers import reverse

from bson import ObjectId
from tastypie import fields
from tastypie.resources import Resource

class DocumentResource(Resource):

  # Resource üzerinde bulunacak field'ları ve bu field'ların MongoDB
  # üzerinde hangi kolonlarda bulunduğunu tanımlıyoruz.
  id = fields.CharField(attribute="_id")
  title = fields.CharField(attribute="title")
  entities = fields.ListField(attribute="entities", null=True)

  class Meta:
    resource_name = "documents" # endpoint'imizin adı
    list_allowed_methods = ["get", "post"]
    detail_allowed_methods = ["get", "put", "delete"]
    authorization = Authorization()
    object_class = Document # hazırladığımız dictionary benzeri sınıf

  def obj_get_list(self, request=None, **kwargs):
    # documents koleksiyonundaki tüm dökumanları alıp her dökumanı
    # hazırladığımız Document sınıfının objesine çeviriyoruz.
    return map(Document, db.documents.find())

  def obj_get(self, request=None, **kwargs):
    # dökumanın ID'sini BSON formatına çevirip MongoDB'ye sorgulatıyoruz.
    # dönen dökumanı Document objesine çeviriyoruz.
    return Document(db.documents.find_one({ "_id": ObjectId(kwargs.get("pk")) }))

  def obj_create(self, bundle, **kwargs):
    # POST ile gelen datayı direkt olarak MongoDB üzerine yazıyoruz.
    # tanımladığımız field'lar dışındaki verileri tastypie yoksayar.
    db.documents.insert(bundle.data)
    return bundle

  def obj_update(self, bundle, request=None, **kwargs):
    # dökumanın id'sini BSON formatına çevirip güncelleme işlemi yaptırıyoruz.
    # buradaki $set parametresi dönen dökümanın sadece belirli alanlarını
    # güncelleyebilmemizi sağlar.
    db.documents.update({"_id": ObjectId(kwargs.get("pk")) }, { "$set": bundle.data })
    return bundle

  def obj_delete(self, request=None, **kwargs):
    # parametre olarak gelen id'ye göre dökumanı siliyoruz.
    db.documents.remove({ "_id": ObjectId(kwargs.get("pk")) })

  def get_resource_uri(self, item):
    # bu metod dökumanın ulaşılacağı URI'i belirler.
    # item parametresi detay sayfalarında Bundle, list sayfalarında ise
    # Document objesi olarak geliyor. Bunu kontrol ettikten sonra
    # Django'nun reverse fonksiyonu ile url'imizi sorguluyoruz.
    pk = item.obj._id if isinstance(item, Bundle) else item._id
    return reverse("api_dispatch_detail", kwargs={
      "resource_name": self._meta.resource_name,
      "pk": pk
    })

Resource'umuzu bu şekilde tanımlamış olduk. Artık aşağıdaki gibi urls.py'mize ekleyerek çalıştırabiliriz.

from documents.resources import DocumentResource

urlpatterns = patterns('',
  (r'^api/', include(DocumentResource().urls)),
)

REST API'ınızı test etmek için httpie aracını kullanabilirsiniz.

Httpie

Kodların daha derli toplu haline ise github üzerinde paylaştım. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://github.com/fatiherikli/tastypie-mongodb-resource

comments powered by Disqus