fatiherikli

ecnebiler bunu aşmış, adına da coffescript demişler. olay şu ki siz javascript yerine coffescript syntax'ı ile yazıyorsunuz. yazdığınız şey javascript olarak temiz bir şekilde derleniyor. ayrıca javascript'te binbir bela olan sınıf ve sınıf türetme işlerini de bununla aşabiliyorsunuz. nitekim;

class Animal
 constructor: (@name) ->
 move: (meters) ->
  alert @name + " moved #{meters}m."

class Snake extends Animal
 move: ->
  alert "Slithering..."
  super 5

class Horse extends Animal
 move: ->
  alert "Galloping..."
  super 45

sam = new Snake "Sammy the Python"
tom = new Horse "Tommy the Palomino"

sam.move()
tom.move()

görüldüğü üzere, insanın class yazıp yazıp türetesi geliyor. hele bir de verdiği çıktıyı görünce…

dökümantasyon, örnekler ve download için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.

[http://jashkenas.github.com/coffee-script/](http://jashkenas.github.com /coffee-script/)

comments powered by Disqus